Wgrywanie strony...
Tematy prac magisterskich z prawa

Tematy prac magisterskich z prawa – przykłady

Tematy prac magisterskich z prawa są bardzo zróżnicowane. W poniższym artykule przytoczymy parę przykładowych tematów. Być może, któryś z nich przyda się, podczas wyboru odnośnie własnego tematu.   Każdy temat musi być uprzednio przedyskutowany z naszym promotorem. Wówczas mamy gwarancję, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Dobrym tematem pracy magisterskiej z prawa  może  być “Prawa człowieka i ich obrona w Europie i na świecie. Temat ten trzeba zacząć od zdefiniowania, czym są prawa człowieka. Następnie trzeba napisać, jak te prawa człowieka są bronione w poszczególnych krajach.  Zaprezentować tu należy  sposoby obrony praw człowieka.  Temat ten może być przydatny, jeśli myślimy o pracy w organizacjach pozarządowych. Prawa człowieka są szczególnie mocno akcentowane w Unii Europejskiej, więc temat ten jest na czasie.

Kolejny dobry temat “Równość wobec prawa. Teoria i praktyka na przykładzie Polski”. Jest to również bardzo dobry temat na  pracę magisterską z prawa. Można tu dobrze pokazać, jak wygląda równość wobec prawa w Polsce. Nie jest żadną tajemnicą, że w Polsce istnieją całe grupy, które posiadają szeregi przywilejów, które są wypłacane kosztem innych. Klasycznym przykładem są tutaj rozmaite przywileje emerytalne. Wiele grup zawodowych, ma wypłacane świadczenia, które nie  uwzględnienia kwot, jakie te grupy zawodowe wpłaciły. Temat ten może być bardzo interesujący, również dla “zwykłego” czytelnika, który na co dzień prawem  się nie interesuje. Można tu też wspomnieć o ciekawym zagadnieniu, jakim są tzw. prawa nabyte.

Następny interesujący temat to “Wolność do rozporządzania własnym mieniem, a przymus emerytalny”. W temacie tym trzeba wykazać, że państwo wymusza na podatniku niekorzystne dla niego decyzje finansowe. Wielu ekspertów twierdzi, że ZUS to piramida finansowa. Długi ZUS-u szacuje się na dziesięć budżetów Polski.  Nakaz wpłacania tam pieniędzy może być wątpliwy z perspektywy opłacalności tej całej inwestycji emerytalnej.  Można nawet zasugerować, że jest to złamanie przepisu:   „Kto przemocą lub podstępem doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym, lub cudzym mieniem – podlega karze więzienia od sześciu miesięcy do pięciu lat”. Z pewnością jest to bardzo ciekawy i aktualny temat pracy magisterskiej z prawa.

Tematy prac magisterskich z prawa – jak wybrać najlepszy dla nas?

Przy wyborze swojego tematu z prawa, należy kierować się przede wszystkim tym, czym chcemy się zajmować w naszym życiu zawodowym. Jeśli dany temat nas interesuje, to tym lepiej. Dzięki naszej pasji i entuzjazmowi, pisanie pracy będzie o wiele łatwiejsza oraz przyjemniejsze. Ogólnie w prawie jest wiele fascynujących zagadnień, które można wziąć na kanwę naszej pracy magisterskiej.

Dodaj komentarz