Wgrywanie strony...
Tematy prac magisterskich z prawa

Przykładowe tematy prac magisterskich z prawa

Tematy prac magisterskich z prawa są bardzo zróżnicowane. W tym artykule przytoczymy kolejne, przykładowe tematy prac z prawa. Być może któryś z nich będzie na tyle ciekawy, że uwzględni się go przy wyborze swojego tematu pracy.  Ważne jest, aby wybrać taki temat z prawa, który nas interesuje. Jakikolwiek temat wybierzemy, zawsze najpierw trzeba wziąć pod uwagę opinię naszego promotora. Jego zdanie jest bardzo ważne, ponieważ to on, własnym nazwiskiem promuje naszą magisterską pracę.

Dobry temat pracy nosi nazwę przykładowo  “Błędy lekarskie w kontekście polskiego prawa”. W temacie tym trzeba pokazać, czym jest błąd lekarski. Należy też tu opisać dotychczasową linię orzeczniczą, która została przyjęta w polskim prawie. Temat ten może nam się bardzo przydać w przyszłości, ponieważ coraz częściej poszkodowani pacjenci skarżą medyków za błędy lekarskie. Spraw tego typu nie jest łatwo wygrać, ponieważ biegli sami z reguły są lekarzami.  Temat ten w każdym razie jest bardzo perspektywiczny.

Następny bardzo dobry temat z prawa to “Rola świadka koronnego w polskim systemie prawnym “. Jest to temat bardzo na czasie. Wykorzystanie instytucji świadka koronnego kłuci się z rzymską zasadą: “jeden świadek, żaden świadek”. Eksperci od walki z mafią argumentują, że instytucja świadka koronnego jest niezbędna, jeśli chce rozbić się zorganizowane struktury przestępcze. W pracy takiej należy wskazać wady i zalety tej instytucji. Trzeba też tu pokazać, jakie sukcesy i porażki wiążą się z dotychczasowym wykorzystaniem tej instytucji.

Kolejny bardzo dobry temat to “Ustawa o bestiach, w kontekście polskiego systemu prawnego”. Krytycy “ustawy o bestiach” twierdzą, że jest to przypadek działania prawa wstecz, co nie powinno się zdarzyć. Pojawia się pytania, czy dla dobra ogółu, warto ponaginać prawo. Temat bardzo kontrowersyjny, warty rozważenia.

Tematy prac magisterskich z prawa – ogólne rozważania.

Jak widać tematy prac magisterskich z prawa, są bardzo intrygujące. Powinniśmy wybrać ten temat, który nas fascynuje oraz wiąże się z naszą przyszłą pracą zawodową. Prawo ogólnie jest bardzo fascynującą dziedziną.

Dodaj komentarz