Wgrywanie strony...
Temat pracy magisterskiej z prawa

Temat pracy magisterskiej z prawa – Instytucja Świadka Koronnego

Temat pracy magisterskiej z prawa jest rzeczą, którą bardzo trudno wybrać. Wielu studentów ma z tym problemy. Wychodząc im naprzeciw, w poniższym artykule prezentujemy przykładowy temat na pracę magisterską z prawa. Jego tytuł brzmi “Instytucja świadka koronnego w polskim systemie prawnym”. Temat ten jest bardzo kontrowersyjny i aktualny. Instytucja ta ma wielu zwolenników oraz przeciwników. Oczywiście wybrany przez nas temat ostatecznie musi być zaakceptowany przez promotora.

W pierwszym rozdziale należy przedstawić wszystkie zagadnienia teoretyczne związane z tą instytucją.  Należy w nim przedstawić warunki, jakie musi spełnić dana osoba, by przystąpić do tej instytucji. Świadkiem koronnym może zostać osoba, która posiada bogatą wiedzę o strukturach przestępczości zorganizowanej.   Według ustawy o świadku koronnym, oprócz ujawnienia współsprawców i okoliczności przestępstwa musi jeszcze ujawnić majątek swój i innych sprawców, który powstał w efekcie u przestępstwa. Sąd  ma prawo do  uzależnienia dopuszczenie zeznań świadka koronnego od oddania przez niego majątku.  Świadkiem koronnym nie może być osoba, która dopuściła się zabójstwa lub podżegała do zabójstwa.  Statusu świadka koronnego nie może otrzymać osoba, która szefowała w danej grupie przestępczej.

W rozdziale drugim należy przytoczyć argumenty za i przeciw tej instytucji. Zwolennicy tej instytucji twierdzą, że jest ona konieczna, aby skutecznie walczyć z organizacjami przestępczymi. Argumentują oni, że bez świadka koronnego nie udałoby poznać się struktur oraz działalności polskiej mafii. Instytucja ta jest szeroko stosowana we Włoszech. Różnica między tą instytucją w Polsce oraz Włoszech jest taka, że we Włoszech może nim również zostać morderca (w USA podobnie).

Przeciwnicy tej instytucji twierdzą, że świadkowie koronni konfabulują. Według nich prokuratorzy idą na łatwiznę i  opierają swoje zarzuty tylko i wyłącznie na zeznaniach “koronnego”. Bywało w przeszłości, że świadkowie koronni grozili innym osobom, że jeśli nie dostaną od nich zapłaty, wówczas zostaną oni pomówieni w zeznaniach o przestępstwa, których nie uczynili. Innymi słowy, świadkowie koronni wymuszali okup, w zamian za brak (nieraz wymyślonych) zeznań o danych osobach. Poza tym kontrowersje budzi fakt, iż taki świadek koronny dożywotnio będzie otrzymywał świadczenia socjalne od polskiego państwa. Instytucja świadka koronnego jest również zaprzeczeniem rzymskiej zasady “jeden świadek, żaden świadek”. W rozdziale trzecim należy zawrzeć swoje wnioski i refleksje odnośnie do tej instytucji.

Temat pracy magisterskiej z prawa. Świadek koronny. Podsumowanie.

Zaprezentowany powyżej temat pracy magisterskiej z prawa jest  z pewnością ekscytujący i kontrowersyjny. Wydaje się  pewne, że bez Instytucji Świadka Koronnego poznanie najgłębszych tajemnic mafii byłoby o wiele trudniejsze, jeśli nie niemożliwe.

Dodaj komentarz