Wgrywanie strony...
Prace dyplomowe z prawa

Prace dyplomowe z prawa: temat prawa autorskich

Prace dyplomowe z prawa są często bardzo zróżnicowane. Prawa autorskie to inaczej prawa twórcy konkretnego dzieła do dysponowania nim w dowolny sposób, udostępniania, publikowania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego przekazywania. Przedmiotem praw autorskich może być utwór, fotografia, choreografia, wiersz, książka, artykuł, publikacja naukowa, program komputerowy i inna własność intelektualna.

Korzystając z materiałów różnego pochodzenia, nawet tych z Internetu, musimy pamiętać o podaniu autora, tytułu i wydawnictwa, którym się posługujemy. Pisząc pracę dyplomową, nieustannie posiłkujemy się wybraną literaturą z zakresu, który jest tematem naszej pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej. Literatura owa musi zostać zawarta w przypisach, które zamieszczamy, ilekroć przytaczamy idee, przemyślenia, koncepcje, rysunki i tym podobne, ich autorów. Fakt, iż pracy dyplomowej nie wykorzystujemy w żaden sposób do uzyskiwania korzyści majątkowych, nie zwalnia nas od obowiązku podania źródła, z którego czerpaliśmy. W innym przypadku popełniamy plagiat (łac. plagium, kradzież), za co grozi odpowiedzialność karna, zgodnie z art. 115 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 3.

Praca dyplomowa, w której powołujemy się na informacje zaczerpnięte ze stron internetowych, musi również posiadać przypis w postaci adresu strony oraz daty dostępu. Przy czym pamiętajmy, iż w pracy licencjackiej czy magisterskiej najlepiej powoływać się jedynie na oficjalne strony internetowe np. urzędów, gmin, instytucji rządowych itp.

Pamiętajmy,  że bibliografia, którą zamieszczamy w swojej pracy dyplomowej winna posiadać jedynie dzieła, które sami przeczytaliśmy, w przeciwnym razie powołujemy się z drugiej ręki, czyli na tekst, książkę lub artykuł, w którym czytaliśmy o interesującym nas dziele.

Prace dyplomowe z prawa. Co potem?

Po napisaniu pracy dyplomowej z prawa  konieczne jest zrobienie aplikacji, jeśli oczywiście myślimy o karierze typowo prawniczej. Podczas aplikacji powinniśmy nabyć jak najwięcej cennego doświadczenia. Wynagrodzenie to podczas aplikacji rzecz drugorzędna. Tak to ogólnie wygląda. Czas trwania aplikacji jest bardzo zróżnicowany. W zależności od specjalizacji  może on wynosić od 1 roku do 4 lat. W przypadku popularnej aplikacji adwokackiej  będzie ona trwała 3 lata. Jeśli nie interesuje nas kariera ściśle prawnicza, to możemy szukać pracy w innej dziedzinie gospodarki. Sztuka argumentacji wyniesiona ze studiów, przydać się może przykładowo na stanowisku przedstawiciela handlowego.

Dodaj komentarz