Wgrywanie strony...

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary, czyli tzw. artykuł 60 o tzw. małym świadku koronnym to bardzo ciekawy temat na pracę magisterką z prawa. W poniższym artykule przedstawimy, jak przedstawić ten temat w swojej pracy dyplomowej. Warto o tym pisać, ponieważ ten temat jest bardzo medialny oraz kontrowersyjny.

Tematy prac magisterskich mogą być różne, ale ten, który prezentujemy, jest z pewnością bardzo interesujący. Instytucja małego świadka koronnego rozpala obecnie umysły różnych praktyków prawa.

Rozdziały pracy magisterskiej o małym świadku koronnym.

Pierwszy rozdział zawsze musi być poświęcony teorii. Naturalnie trzeba tutaj zdefiniować, o czym mówi słynny już artykuł 60. Poza tym trzeba, tu jasno zdefiniować kim jest tzw. mały świadek koronny.

Instytucja małego świadka koronnego została określona w  art. 60 § 3 kodeksu karnego. Stosuje się ją wobec sprawcy przestępstwa, który współpracował razem z innymi osobami (minimum dwiema) w celu popełniania przestępstw. Oskarżony, jeśli chce skorzystać z tej instytucji, musi ujawnić całą swoją wiedzę o grupie przestępczej, w której działał.

W rozdziale drugim trzeba już przedstawić część badawczą. Tutaj należy opisać, jak instytucja małego świadka koronnego funkcjonuje w naszym kraju. Można również opisać, jak ta instytucja funkcjonuje w prawodawstwie zagranicznym (np. włoskim).

Krytyka tej instytucji jest bardzo bogata zarówno wśród osób, które zawodowo zajmują się prawem oraz osób spoza tego kręgu. Świadkom koronnym (małym i dużym) zarzuca się często, że w swoich zeznaniach konfabulują. Poza tym część sądów nie szuka dodatkowych dowodów, a zdaje się tylko i wyłącznie na zeznania świadków koronnych. Poza tym znane były również takie przypadki jak powracanie świadków koronnych do działalności przestępczej. Wielu krytyków tej instytucji twierdzi, że instytucja ta jest sprzeczna z rzymską zasadą “jeden świadek, żaden świadek”.

Krytycy instytucji małego świadka koronnego argumentują często, że zeznania tzw. 60- tek powstają pod wpływem sugestii danych prokuratorów. W swojej pracy dyplomowej możesz napisać, czy ta krytyka jest uzasadniona, czy też nie.

W rozdziale trzecim musisz zawrzeć odpowiednie podsumowanie. Tutaj musisz umieścić swoje wnioski oraz refleksje. Możesz tutaj również przedstawić swoje rozwiązania prawne, które według Ciebie mogą ulepszyć funkcjonowanie instytucji świadka koronnego. W swojej pracy dyplomowej możesz również napisać, że instytucja ta jest niepotrzebna i należy ją zlikwidować. Wszystko zależy naturalnie od Ciebie.

Nadzwyczajne złagodzenie kary – podsumowanie.

Nadzwyczajne złagodzenie kary, a konkretnie instytucja małego świadka koronnego to bardzo ciekawy temat na pracę dyplomową. Praca magisterska o tym zagadnieniu może być ważnym głosem w dyskusji, pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami tej kontrowersyjnej instytucji.

Dodaj komentarz