Wgrywanie strony...
Prace dyplomowe z prawa

Prace dyplomowe z prawa: temat prawa autorskich

Prace dyplomowe z prawa są często bardzo zróżnicowane. Prawa autorskie to inaczej prawa twórcy konkretnego dzieła do dysponowania nim w dowolny sposób, udostępniania, publikowania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego przekazywania. Przedmiotem praw autorskich może być utwór, fotografia, choreografia, wiersz, książka, artykuł, publikacja naukowa, program komputerowy i inna własność intelektualna.