Loading…
  • Prawa autorskie w świetle prac dyplomowych

Studia prawnicze w Polsce.

Studia prawnicze w Polsce charakteryzuje duży stopień trudności, który nie wyraża się jedynie w ilości materiału do przyswojenia, ani jego trudności, ale także warunkami finansowymi. Koszt studiów prawniczych w porównaniu z innymi kierunkami jest wyższy. Najczęściej na studia prawnicze decydują się osoby, które mają już w rodzinie prawników, a więc droga ich kariery jest już […]

Prawo – kolejne kroki na studiach

Prawo to bardzo wymagający kierunek studiów, których ukończenie gwarantuje napisanie i obrona pracy magisterskiej z prawa. Ukończenie ich nie zawsze gwarantuje pracę, ale gwarantuje pewien prestiż. Jednak, aby je ukończyć student musi przejść wiele trudnych etapów nauki. Pierwszy z nich, to oczywiście pierwszy rok studiów, na którym należy przyswoić sporą ilość wiedzy z zakresu historii, […]

Praca magisterska prawo – studia prawnicze

Studia prawnicze należą do jednych z najtrudniejszych, gdyż wymagają przyswojenia dużej ilości wiedzy, logicznego myślenia, wyciągania wniosków, a także nauki interpretacji i argumentacji swojego stanowiska. Dlatego praca magisterska z prawa także nie jest łatwa ani do napisania, ani do obrony. Dodatkowo zarówno praca magisterska jak i sam zawód prawnika wymaga posługiwania się językiem polskim na […]

Prawa autorskie w świetle prac dyplomowych.

Prawa autorskie to inaczej prawa twórcy konkretnego dzieła do dysponowania nim w dowolny sposób, udostępniania, publikowania, zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego przekazywania. Przedmiotem praw autorskich może być utwór, fotografia, choreografia, wiersz, książka, artykuł, publikacja naukowa, program komputerowy i inna własność intelektualna. Korzystając z materiałów różnego pochodzenia, nawet tych z Internetu, musimy pamiętać o podaniu autora, […]